Actief

 

 

Sport: Kiezen voor een ruim sportaanbod tijdens de turnuren, een extra aanbod in samenwerking met MOEV, bewegen tijdens de middag… We gaan er voor!

 

 

Bodymap: We gaan voor met een doelgericht, speels bewegingsaanbod kinderen motorisch doen groeien. Kinderen moeten vandaag uitgedaagd worden om te bewegen.

 

 

 

 

Op stap: Op stap gaan doen we te voet of met de fiets. We zijn niet vies van enkele kilometers in de benen. Op deze manier maken we van onze kinderen alerte weggebruikers.

 

Wel-In-Je-Vel

 

 

Kindgesprekken: We hebben enkele knusse hoekjes in de school waar we kindgesprekken
houden. We willen hier ECHT luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben, maar hen ook vaardiger maken op dit vlak.

 

 

Samen op weg: Kinderen hebben nood aan duidelijkheid. We rijken hen 4 basisregels aan. Sommige kinderen hebben het moeilijker om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Ze
zijn hier nog groeiend in. We willen hen, maar ook ouders een duidelijk kader aanreiken over hoe we hiermee omgaan. Onderstaand filmpje maakt heel wat duidelijk.

 

 

 

Smos in de caravan

SMOS, Samen Met Ons Spelen. De oudere kinderen werken spelletjes uit voor de kleinere kinderen. We zeggen zo stop tegen verveling, leren hen samen spelen. Ze zorgen voor elkaar op een speelse manier.

We hebben voor kinderen die het moeilijk hebben en op zoek zijn naar een rustig plekje een caravan. Hier mag je één keer per dag in. Kinderen maken deze keuze in overleg met hun juf of meester.

 

Teamspirit

 

We zijn een divers team met een hart voor de school. Juffen en meesters, twintigers,
dertigers, veertigers en vijftigers. Elke dag de uitdaging aangaan om die juf of meester te zijn
die het verschil maakt.

 

Een goede teamspirit maakt enthousiaste en levenslustige collega’s. De ideale ingrediënten
om samen aan een geslaagd schoolproject te werken.

 

 

 

“Het team is het goud van onze school. Zij zijn er elke dag opnieuw voor jouw kind. Zij
maken mee het verhaal van onze school.”, zei meester Gert

 

Zorgdragend

 

 

We willen zorg dragen voor het kostbaarste dat u aan ons toevertrouwt. Zorg op het vlak van
kennis, zorg op het vlak van “je thuis voelen”, zorg op het vlak van bewegen.

 

 Zorg moet het kind het gevoel geven dat het de tijd krijgt om te groeien en dat het hier bij
geholpen, uitgedaagd wordt.

 

 

 

 

We kiezen voor een eerlijke en
open communicatie. We zijn ons bewust van onze draagkracht.