Corona informatie

 


 • Een goed afsluitbare drinkbus
 • Kinderen vanaf de lagere school zorgen voor een eigen keukenrol om hun handen af te drogen.
 • Het is vanaf 1 oktober verplicht een mondmasker te dragen in een straal van 200 meter rond de in- en uitloopttijden van de school. (08:25-08:45 en 15:15-15:35)
 • Draag in de school steeds een mondmasker.
 • Hou voldoende afstand.
 • Zorg voor een goede handhygiëne.
 • Probeer het in de school zijn kort te houden.
 • Kom bij voorkeur met één ouder per gezin naar school.
 • Als iedereen vanuit een gezonde houding hier rekening mee houdt, komen we al een heel eind. Dit gaat ongetwijfeld lukken, want ook vorig schooljaar deden jullie dat fantastisch.
 • Van 06:30 u. – 08:25 u.
 • De opvang gebeurt op dezelfde plaats, in de refter en buiten op de speelplaats.
 • Annie, Heidi, Monique en Hanne staan in voor de opvang.
 • Je mag terug de school binnenkomen langs de Kiss & Ride en de kleine poort aan de Kloosterbaan.
 • Ga tot aan de rode deur van de refter en hou het afscheid kort.
 • Wijziging: ouders van kleuters van de instapklas en eerste kleuterklas hangen ’s morgens direct het jasje en de boekentas aan de kapstok ter hoogte van hun klas.

– Van 06:30-08:25. – Je mag terug de school binnenkomen langs de Kiss & Ride en de kleine poort aan de Kloosterbaan. – Ga tot aan de rode deur van de refter en hou het afscheid kort. – Wijziging: ouders van kleuters van de instapklas en eerste kleuterklas hangen ’s morgens direct het jasje en de boekentas aan de kapstok ter hoogte van hun klas.

 • Je komt naar school tussen 08:25 u. en 08:40 u.
 • Je komt binnen langs de poort die op je route ligt.
 • Enkel de ouders van de instappers en eerste kleuterklas komen de school binnen langs de deur van de kiss & ride. .
 • Alle andere kinderen worden afgezet aan de poort die voor jou het beste uitkomt.
 • De Kiss & ride start terug op. Kinderen van de lagere school mogen ook langs daar de school binnen komen.
 • Vermijd wachten aan de poort samen met veel mensen.
 • Plaats je fiets in de fietsenstalling. Op elke plaats is er plekje voorzien.
 • Kinderen gaan niet spelen, maar wandelen direct naar hun klas.
 • Je kan je kleuter afhalen tussen 11:50 u. en 12:00 u. in de klas van juf May.
 • Ouders komen om hun kleuter op te halen binnen langs de Kiss & ride en gaan buiten langs de Kiss & Ride. Je draagt een mondmasker.
 • Na 12 u haal je je kind op in de refter..
De instappers en kleuters van de kleuterklas haal je op in de klas, de tweede kleuterklas onder het afdak aan de refter en de derde kleuterklas onder het groene afdak. Haal de kinderen van de lagere school op aan de poort die je samen hebt afgesproken.
De uren liggen een beetje uit elkaar om de groepen gescheiden te houden.

Afhalen kinderen op volledige dagen.

Ik moet enkel kleuters ophalen.

15:15: einde voor de instappers, 1 ste en 2de kleuterklas

15:20: einde voor de 3de kleuterklas en de gemengde kleutergroep

– Ouders van de kleuters van de instap, 1ste kleuterklas, 3de kleuterklas en de gemengde groep komen op hun tijdstip binnen langs de Kiss & Ride, gaan door de kleutergang en gaan buiten langs de refter.

– Ouders van de kleuters 2de kleuterklas komen op hun tijdstip binnen langs de Kiss & Ride, gaan direct door naar de kleuterspeelplaats en gaan buiten langs de refter.

Ik moet een kind in het eerste en/of tweede ophalen.

Ik moet een kind in het eerste en/of tweede ophalen en een kleuter.

15:17: We zetten de poorten open.

15:17: Ouders van het eerste en tweede die verzamelen aan de Kloosterbaan gaan onder het afdak staan wachten.

15:17: Ouders van het eerste en tweede die verzamelen aan de poort Zevenster (rode banner) of BASCABOS (blauwe banner) komen enkel op de speelplaats onder het afdak als ze ook nog een kleuter moeten ophalen.

15:20: Kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaan met hun ouders naar huis. Ze verlaten de school langs de Zevenster (poort Wamp met rode banner) of het BASCABOS (blauwe banner) OF langs de kleuterschool als ze nog een kleuter moeten ophalen. We gebruiken de poort van de Kloosterbaan NIET om naar buiten te gaan.

15:25: De ouders hebben met hun kind de speelplaats verlaten.

Ik moet een kind ophalen in het 3de, 4de, 5de, 6de (en een kleuter).

Je haalt eerst je kleuter op.

15:30: De kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan naar buiten langs de poort die voor hen van toepassing is.

– Ouders wachten buiten aan de poort.

– Ouders die vooraf nog een kleuter opgehaald hebben wachten buiten de poort.

Afhalen kinderen op woensdag

12:00: einde voor de instappers, 1 ste en 2de kleuterklas

12:05: einde voor de 3de kleuterklas en de gemengde kleutergroep

12:05: einde voor het 1ste en 2de leerjaar

12:15: einde voor het 3de, 4de 5de en 6de leerjaar
 • Er zijn drie uitgangen, poorten voor de lagere school: de poort met de gele, de rode en de blauwe banner.
 • Alle poorten zullen ’s morgens en ’s avonds open staan tussen 08:25-08:40 en 15:20-15:40.
 • Aan de poort van de Kloosterbaan hangt een gele banner.
 • Aan de poort van de Zevenster (ter hoogte van de Wamp) hangt een rode banner.
 • Aan de poort van het BASCABOS hangt een blauwe banner.
 • Spreek met je kind af aan welke poort je hen ophaalt.

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vermijd het bedreden van het schoolterrein: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Draag als ouder een mondmasker als je de school moet binnenkomen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang van de school.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam? Maak een afspraak via telefoon of via mail.
 • Je houdt 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Parkeer zo weinig mogelijk in de buurt van de school. Gelieve de parking van het zwembad te gebruiken.
 • Bij het betreden van de school.
 • Bij het betreden van het klaslokaal (na de speeltijd).
 • Na ieder toiletbezoek.
 • Na het hoesten of niezen als ze dat niet met een papieren zakdoek of in de elleboog gedaan hebben.
 • Na de sportles.