• banner-wel-in-je-vel-16-
 • Banner
 • banner
 • banner
 • Banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • Banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • Banner

 

160608 affiche gevoelens BSC V2

We staan dit jaar stil bij hoe we ons voelen op school. We beseffen dat kinderen, maar ook juffen en meesters zich niet altijd goedvoelen op school. We vinden dat de zorg voor leerlingen en leerkrachten extra onze aandacht vraagt. Enkel een leerkracht die zich goed voelt, kan zorg dragen voor het wel-in-je-vel van zijn leerlingen. Met dit jaarthema willen we de uitdaging aangaan. 

Een “wel-in-je-vel-school” is een school waar iedereen zich op elk moment bewust is van het belang en de waarde van ‘zich goed voelen’ op school. ‘Goed’ kan daarbij vervangen worden door ‘veilig’, ‘blij’, ‘gewaardeerd’, ‘welkom’, ‘gehoord’, ‘ontspannen’, enz. Als kinderen en leerkrachten zich wel-in-hun-vel-voelen, is dat de basis om te komen tot leren en ontwikkelen. Het is trouwens de belangrijkste basis van preventie en zorg.

Als dit geen mooi uitdaging is!

 

Poëzieweek

  

Donderdagochtend, half negen…
Kwam je op de speelplaats heel wat tegen.
Een heks en een tovenaar in het zwart…
De poëzieweek ging nu echt van start!

Klik hier voor enkele foto's

Grootouders in het 5de leerjaar

In het vijfde leerjaar kwamen heel wat grootouders op bezoek.
Ze werden geïnterviewd door hun nieuwsgierige kleinkinderen.
Ze hadden immers heel wat vragen klaar over het verleden.
Leuk om hen zo samen bezig te zien...

Klik hier voor meer foto's.