3e kleuterklas

                                                   

Wat doen wij in de klas?

Pipi Langkous vertelt. "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!" Vanuit deze intrinsieke motivatie van een kind ontmoeten wij onze kleuters in hun leefwereld, die van spelend leren!
Via schrijfdans oefenen kinderen zich al spelend, stap voor stap, een vloeiend handschrift. Zo stimuleren we al bewegend een spontane groei in bijvoorbeeld concentratie en motoriek, dat zich op zijn beurt uit, in een gewenste werkhouding. Met andere woorden door heel de dag bewegings- en oefenkansen te creëren gaan kinderen al spelend aan de slag en dit op alle ontwikkelingsdomeinen. Als juf nemen wij zoveel mogelijk een begeleidende rol aan. Ook ouders nemen deze rol geregeld op zich. Op uitnodiging begeleiden ze gezelschapspelen. Nadien gaat elk kind zelfstandig en planmatig aan de slag. We hebben veel aandacht voor de gevoelens en emoties van een kind, we plannen geregeld kindgesprekken. Zo leren we onszelf en de ander beter begrijpen.

Leerkrachten van deze klas

Els Verboven

Femke Hendrickx

Elien Driesen