Onze troeven

Onze school wil zich tonen met haar vier sterke troeven. Het maakt onze school uniek. Het geeft aan waar wij als team voor staan en waar jij mag van genieten.  

 
 
 
 

Wel-in-je-vel

Als kinderen zich ‘wel in hun vel” voelen, loopt alles een beetje vlotter. kinderen komen beter tot ontwikkeling, zijn veerkrachtiger, gelukkiger. Kortom het ‘samen leven, samen spelen en samen leren’ loopt vlotter. Hoe werken we hier als school aan?

   • Refterwerking: we eten in drie groepen. De groepen zijn hierdoor niet te groot. De oudere kinderen zorgen mee voor de kleinsten.
   • SMOS: Samen Met Ons Spelen. De oudere kinderen werken spelletjes uit voor de kleinere kinderen. We zeggen zo stop tegen verveling, leren hen samen spelen. Ze zorgen voor elkaar op een speelse manier. 
   • Sommige kinderen hebben het moeilijker om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Ze zijn hier nog groeiend in. We willen hen, maar ook ouders een duidelijk kader aanreiken over hoe we hiermee omgaan. Onderstaand filmpje maakt heel wat duidelijk.Wil je meer weten?  Lees ons infoboekje na op blz 29, 30 en 31
   • Caravan: We hebben voor kinderen die het moeilijk hebben en op zoek zijn naar een rustig plekje een caravan. Hier mag je één keer per dag in. Kinderen maken deze keuze in overleg met hun juf of meester. 

    caravan1 caravan2

   • Kindgesprekken: We hebben enkele knusse hoekjes in de school waar we kindgesprekken houden. We willen hier ECHT luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben, maar hen ook vaardiger maken op dit vlak. 

    WhatsApp Image 2020 02 06 at 13.48.24

 
 

Actief

 • Kiezen voor een ruim sportaanbod tijdens de turnuren, een extra aanbod in samenwerking met MOEV, bewegen tijdens de middag… We gaan er voor!
 • Op stap gaan doen we te voet of met de fiets. We zijn niet vies van enkele kilometers in de benen. Op deze manier maken we van onze kinderen alerte weggebruikers.
 • “Kinderen moeten de dag van vandaag uitgedaagd worden om te bewegen”

IMG 8280 IMG 1877 IMG 1678

Team-spirit

 • We zijn een divers team met een hart voor de school. Juffen en meesters, twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. Elke dag de uitdaging aangaan om die juf of meester te zijn die het verschil maakt. 
 • Een goede teamspirit maakt enthousiaste en levenslustige collega’s. De ideale ingrediënten om samen aan een geslaagd schoolproject te werken.
 • “Het team is het goud van onze school. Zij zijn er elke dag opnieuw voor jouw kind. Zij maken mee het verhaal van onze school.”, zei meester Gert 

1920personeel

Zorgdragend

 • We willen zorg dragen voor het kostbaarste dat u aan ons toevertrouwt. Zorg op het vlak van kennis, zorg op het vlak van “je thuis voelen”, zorg op het vlak van bewegen.
 • We willen ouders en kinderen mee betrekken bij het zorgverhaal.
 • We kiezen voor een eerlijke en open communicatie. 
 • We zijn ons bewust van onze draagkracht. 
 • “ Zorg moet het kind het gevoel geven dat het de tijd krijgt om te groeien en dat het hier bij geholpen, uitgedaagd wordt.” 

 

 • zorgdragend