Zorgdragend

  • We willen zorg dragen voor het kostbaarste dat u aan ons toevertrouwt. Zorg op het vlak van kennis, zorg op het vlak van “je thuis voelen”, zorg op het vlak van bewegen.
  • We willen ouders en kinderen mee betrekken bij het zorgverhaal.
  • We kiezen voor een eerlijke en open communicatie. 
  • We zijn ons bewust van onze draagkracht. 
  • “ Zorg moet het kind het gevoel geven dat het de tijd krijgt om te groeien en dat het hier bij geholpen, uitgedaagd wordt.” 

 

  • zorgdragend